Haber Kritik
» Irak Türklerinin Bugünkü Durumları

Irak Türklerinin Bugünkü Durumları

Irak başına gele iktidarlar, dikta rejimleri eski dönemlerde olduğu gibi her türlü baskılarını, asimilasyon, acı politikaları Irak Türklerini yok etmek, sindirmek, ortalıktan kaldırarak, kendi toprak, ülke, yerlerinden uzaklaştırmak, göçe zorlamakla her türlü sistematik politikalarını uygulamak için her bir türlü yola vurmaktadırlar
Paylas
Irak Türklerinin Bugünkü Durumları
Siyaset - 20 Ağustos 2013, Salı 20:23:10
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Eskiden İngilizler politikalarında Türk, Türkmen arasında ayrım yapmakla uğraşarak Türkmen sözü, Türk sözcüğü yerine kullandırmak için yıllar uğraşmıştır bir milleti ikiye bölmekle uğraşan İngilizler, Sonradan Molla Mustafa Barzani ve Komünistler Türklere Turanı, Turancılar kullandılar.

 

35 Sene Arap BAAS partisi rejimi Saddam döneminde ağırlığıyla Irak Türklerine yüklenerek çok farkı politikayı gerçekleştirmek için tüm yollara baş vurmakla tam olarak Türkleri yok etmek, kendi ana topraklarından bölgelerinden, dillerinden, gelenek, görenek, kültürlerinden, kimliklerinden uzaklaştırmak uzun yıllar uğraştı, çalıştı.

 

Irak’ın güneyine, doğusuna Arapları göndererek Kerkük tüm Türkmen bölgelerini Araplaştırmak için yüz binlerce Arapları, güneyden, Arap devletleri, Filistin, Gazze, Libya, Mısır, başka ülkelerden getirerek paralar dağiterek yerleştirmişti.

 

 Türklerin evlerini onlara dağıtarak büyük planı Araplaştırma politikasını uygulamak ve büyük Irak Türkleri yok ederek ortadan kaldırmak idi, böylece Saddam diktatörü Türkleri ilgilendiren her bir konuya, Türkçe edebiyat, kültür Türk diline, Türkçe kitap, gazete, dergilere, radyo, televizyon, okullarına yasaklık getirerek, Türk milletin Türkmenlerden farklı bir millet olduğunu devlet içinde medya, basın, yayında kullanarak, Türkçe soy adları kaldırarak, Tanınan Türkmen oymaklarını, aşiretlerini TELAFER, TUZHURNATU, BAYAT, KÖYLERİNDE, DİYALA, MUSUL, KERKÜK’TE yazdırmaya zorlayarak böylece Araplaştırma politikası gündem olarak korku, hapisle, idamla, Irak’ın güneyine uzaklaştırmayla tehdit ederek

Yeni planlarını gerçekleştirmekteydi.

 

Irak Türklerini canlarından bıktırarak asimilasyon, Araplaşma politikası yine Irak Türkleri etkilemeyerek ayaküstünde tutarak direnerek mücadelecini canlarıyla, kanlarıyla, yiğit gençleriyle, kadın, kız, yaşlılarıyla sürdürmüşlerdir.

 

Bu uzun yıllardan beri Irak Türklerine karşı olan baskı, acılar bir gün sona erecek diye Türkler Allah’a inanarak umutluydular Saddam düşecek mutlu olacaklar, ama rüyaları gerçekleşerek, yine mutlu olmadılar acıları defalarca arttı demokrasiden söz açan Amerika yönetimi, Irak’a gözyaşları, acı getirerek başladı bir bölüm grupları kullanmaya, Kürtlere önem vererek Türklere karşı tutunu çok farklı olarak onları arka plana atarak cezalandırmaya başladı.

 

 Türkiye’ni susturmak için her türlü eylemlere faaliyetlere, saldırıya kalkarak 2004 tarihinden TELAFER Türklerine havadan, yerden roketler, tanklarla modern silahlarla saldırarak yüzlerce insanlarımızı yaraladı, şehit ederek yüzlerce Türkleri de  kuzey Irak yönetiminin hapishanelerine atmıştır.

 

Böylece Irak Türkleri Amerika işgalinde çok acılar yaşamaktadırlar, Araplaştırma politikası yerine Kürtleştirme politikası tüm hızıyla yürütülmektedir, Suriye, İran, Türkiye, Irak’ın birçok yerlerinden Kürtler Kerkük şehri, tüm TÜRKMENELİ Bölgelerine yerleştirilmektedir.

 

Ortalarında farklı diller konuşan Kürtler birbirlerini iyice anlamayarak tercümen getirmektedir. Kürt peşmergeler Barzani Saddam dönemini hatırlatarak, andırarak her türlü, baskı, işkence, suikast, öldürme, kaçırma, fidye olaylarıyla Irak Türklerini yok etmeye, sindirmeye, uzaklaştırma çalışmaktadır.

 

Kürtleştirme Politikasıyla, ALTUNKÖPRÜ, TUZHURMATU, HANEKIN, MENDELİ, KERKÜK, ERBİL, ÖTEKİ Türk bölgelerin yüz binlerce Kürtlere ev, paralar dağıtarak yerleştirerek. Günümüze kadar Kerkük şehrine 800 bin Kerkük şehrine yerleşerek, baskıyla birçok insanları Kürt yazmak için forumlar dağıtmışlardır.

 

TELAFER Türklerine karşı yapılan asimilasyon, soykırım politikası günümüzde her yönüyle yüzde yüz Türk ilçesi olan TUZHURMATU Türklerine yapılmaktadır her gün patlama, suikast olaylarında çok sayıda kardeşlerimizi şehit vermekteyiz, her evden TUZHURMATU ilçesinde bir iki şehit vermektedirler.

 

Kerkük şehrinin kemeri olan saran TUZHURMATU Türklerin kendi yurtlarından, topraklarından uzaklaştırmak için, sindirmek, sildirmek her türlü baskı, işkence, kaçırma olayları ile öldürmektedirler. Irak Türkleri, Türk milletinden bir parça olarak, kendi kardeşleri Osmanlı devletinden, Türkiye’ye bağlanmayı isterdiler ama İngilizler Türkleri kendi yurtlarında kopararak Irak devleti içinde zorlukla acıyla yaşatmaya başlattı.

 

 Osmanlı coğrafyası üzerindeki mutlak hükümranlığı 1520 ile 1923 yılları arasında kadar sürerek. Türkler en güzel günlerini yaşamaktaydılar. Türkiye, Türkçülük aşkıyla, sevgisiyle büyüyen Türkler ne yazık ki yalnız başlarına kimsesiz, sahipsiz kalarak ve her gün olduğu gibi en acı günlerini Irak başına gelen dikta rejimler yönetimler tarafından yaşamaktadırlar.

 

Buna Rağmen Irak Türklerinin Türklüğü konusunda hiç bir kuşku yoktur, onlar Türklük için, Türkiye için can atmaktadırlar.

 

Türk olmanın daima onurunu, töresini, ve gururunu yaşamaktadırlar bu topraklarda altı büyük devletler kuran Irak Türkleri, özgürlük, hoşgörü getirerek, günümüzde kendi topraklarında azınlık durumuna düşmüşler.

 

Dilleri, ırkları, petrol, ekonomi, Tahıl, ziraat zenginliği yüzünden her türlü acı, işkence, asimilasyon politikası yaşayarak, baskı, acı ve zulümler görmektedirler.

Birçok arazileri ellerinden alınarak Araplara, Kürtlere dağıtılmıştır.

 

Irak Türkleri eski dönemlerde olduğu gibi Saddam dönemi ve Amerika işgalinden sonra ölüm kalım savaşıyla kendilerini varlı güçleriyle koruyarak, direnerek, suikast, öldürme, patlama, , fidye, kaçırma, sinsi yok etme, göç ettirme, uzaklaştırma politikası arasında Türklüklerini inkâr’a zorlamaktadırlar.

 

Bu acı durum karşısında Araplaştırma ve günümüzde Kürtleştirme politikasıyla kendilerini yalnız, kimsesiz hissederek Büyük acıları, özlemler, işkenceler, ayrımcılık, asimilasyon, katliamların arkası kesilmeden şehitler vererek, hala baskılar, acılar devam etmektedir.

 

Türkiye dışında Türk olarak uzun yıllardan beri yaşamanın zorluklarını yaşayarak ana vatanlarına sevgiyle, aşkla bağlanan Irak Türklerdir.

 

Öte yandan baktığımızda Irak Türkleri tek Türklük uğrunda günümüze kadar çok sayıda şehitler vererek, hapishanelere atılarak, Irak'ın cefasını en çok çeken ancak sefasını hiç süremeyen sadece onlar olduklarını göreceksiniz? 

 

 Bu çilekeş, acı yaşayan insanlar Irak'ta TÜRKMEELİ denen, MENDELİ TELAFER, AZİZİYA, Irak'ın kuzey, güney, batı, doğusunda yaşayan büyük Aşiret, oymaklar ile tanınan büyük bir millettiler.

 

Geniş, büyük  bir bölgede yaşamaktadırlar.  Türkmenler hiçbir sorunu olmayarak, devlet karşısında silaha sarılmayarak, hiçbir tehlike yaratmadılar, Amerika Irak işgalinden sonra bile Irak'taki dengeleri değiştirebilecek ya da gelecekte sorun yaratacak talepleri, olmamıştır.

 

Irak Türklerin politikası yılların beri verdiği alışkanlıkla savunma ve mevcut ana haklarını korumaktan öteye gitmemiştir.

 

Öteki milletlerle eşit olarak siyasi, kültürel olarak anayasal haklarına kavuşmak istiyorlar, hiçbir ayrım yapılmadan Çünkü onlar hep Irak'ın toprak bütünlüğünü, varlığını, birliğini istiklalini savunmuşlar, Irak’ın üst kimliğinde birleşmesi için çaba göstermişler, Irak hükümetine karşı hiç bir zaman silaha sarılmayarak eylemler yaratmamışlar.

 

Vatanlarına, topraklarına, bayraklarına tam olarak gönülden bağlı olmuşlar, bu nedenle Irak topraklarını bölenler ise bu konuda çok rahatsız olmuşlardır, çünkü Türkler Irak’ı bölme politikasına karşı can, kan vermişler, düşmanlarsa Türklere karşı tutumlarından dolayı baskı, işkence,  katliamlar, asimilasyon politikalarını sürekli uygulamaktadırlar.

 

Ve bu nedenle Türkler her bir yalnız, kendi başlarına kalarak her bir alanda sesiz olarak Kimsesiz, yalnız olduklarından dolayı kaybeden taraf Türkler olmuşlardır.

 

Saddam döneminden sonra Irak Türkleri, Anayasa’nın bazı siyasi, sosyal ve kültürel haklarını garanti altına almalarına rağmen Irak yasasının yeterli haklarını, hala elde etmeden toprakları, TÜRKMENELİ tam olarak işgal altında kalmaktadır.

 

 Irak Türkleri temiz, arı Türkler olarak Türk dünyası, Türkiye Anadolu'ya karşı büyük bir sevgileri, aşkları bulunarak Anadolu Türkleri ve tüm Türkler, Irak Türklerine karşı duyarlılığı ve düşkünlüğü olduğunu iyice bilmekteyiz

 

 Ve uzaktan olsa bile Türk milletinin yanımızda olduğuna inanıyoruz. Günümüzde Irak Türklerini tek ayakta tutan da sizlersiniz bizlere karşı olan bu ilginizi sevginizi asla unutmayacağız.

 

Âmâ bu acı günlerde ne olur gönlümüzden ayrılmayın! Sizde bizleri unutmayın kan kardeşlerimiz, can soydaşlarımız.. 

Sadun KÖPRÜLÜOKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Yorum
Foto GaleriTÜMÜ
Video Galeri
Video GaleriTÜMÜ

ÇOK OKUNANLAR

ŞANS OYUNLARI


Yukleniyor
İçerik Yükleniyor...

Gazeteler:

Hava Durumu


Yukleniyor
İçerik Yükleniyor...

NAMAZ VAKİTLERİ :

Bekleyiniz
İçerik Yükleniyor...

SON YORUMLAR

Akkışla Genel Seçim Anketi

BURCLAR


Yukleniyor
İçerik Yükleniyor...

E-Posta Listesine Katıl

E-Posta Adresi:

Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Haber Kritik- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Haber Kritik Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin haberkritik@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. Ekonomik Veriler Bilgilendirme Amaclidir.Kullanimindan Dogacak Sorunlardan Sitemiz Sorumlu Degildir.En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir