Haber Kritik
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Kime Verirdiniz?
CIP 0 - CRZ 0
CUMHUR İTTİFAKI
36314
MİLLET İTTİFAKI
36043

Toplam Oy:72357

» Terörist Devlet Ve Hamileri

Terörist Devlet Ve Hamileri - Abdullah Çağrı Elgün

Paylas
Terörist Devlet Ve Hamileri
29 Kasım 2020, Pazar 19:03:01
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Türkistan Yolunu Kapatan Düşman Seddi:

Türkiye ile Rusya arasında yapılan Kars Anlaşması 1921 Moskova Anlaşması gereğince Türkiye’nin Ermenistan’a müdahale etme hakkı doğmuştur. Osmanlı Türkiyesi dahil Türk Dünyası, Türkistan, Ruslar ile iki yüz yıldır (200) kesintisiz savaş halindedir. Terörist Ermenistan Devletçiği, Türkistan Yolu Üzerine bilinçli ve maksatlı olarak çekilmiş bir Düşman Seddi’dir..

Bu terörist devletçiğin, kendi kendine istikbal ve istiklâlini yoktur! Olmamıştır! Olmayacaktır!..

Ermenistan’a dersini vermek ve “Türkistan’a Açılan Kapı”yı doksan dokuz (99) yıl önce kapatmış olan dış odaklara da kim olduğumuzu yeniden göstermek ve bu Terörist ve Soy Kırımcı Devletçik Ermenistan’ı, destekleyen Rus, Alman, İngiliz, Amerika, Fransa’ya da bir ikazda bulunmak için Türkistan’a açılan koridoru boşaltma zamanı gelmiş, hatta çoktan geçmiştir!..

Bu sebeple Karabağ yetmez, Ermenistan’ın tamamını almak, boynumuza borçtur!..

Bazan Barışa, Savaşarak Ulaşırsın:

“Kars Antlaşması”, Sakarya Meydan Muharebesi’nin ardından 13 Ekim 1921’de Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanmıştı! Bu Antlaşmanın üçüncü Maddesinde (3. Mad.) geçen: “Herhangi bir devlet, bu kanunları tanımazsa diğer devletler de tanımayacak!..” olarak belirlenmişti. Ermenistan yıllardır bu anlaşmayı ihlâl etmektedir. Bugünlerde ise defaten ihlâli bozmuştur… “Barış Teklifi” ile bütün ikaz ve uyarılara rağmen, yirmi sekiz yıl önce (28) Azerbaycan’a saldırarak, el koyduğu Karabağ yetmemiş bugün de Azerbaycan’a tekrardan saldırmıştır. Bu saldırı sebebiyle anlaşma yaptığı devletler: Türkiye ve Azerbaycan’a da “anlaşmayı bozma, saldırı ve savaş açma hakkı” doğmuştur!..

Karabağ alındıktan sonra Erivan ve bütün Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan’a dahil edilmedikçe barış yapılmayacaktır!..

Kötü yöneticiler, kötü din adamları ve kötü siyasetçiler elinde aslında, kökleri bir ve kardeş olan bu devletler, çok büyük kırıma uğramış ve düşman oyunlarıyla, birbirlerini öldürüp kırmışlar ve çok büyük katliam ve acılar yaşamış, yaşatılmışlardır. Her iki taraftan da insanların, daha fazla acı çekmemesi için bu kışkırtma, düşmanlık ve savaş haline son verme zamanıdır. Bazan barış, savaş yapılarak sağlanır…Ermenistan’ın tamamı alınmadan barış yapılamaz!..

Bu sebeple Karabağ yetmez, Ermenistan’ın tamamını almak, boynumuza borçtur!..

Ermeni (Arman) Halkına Niçin Devlet Kurdular?

Ermeniler Kaçar Hanedanlığı içinde Revan Boyu olarak önce Türkistan, sonrasında Rusya, tekrar Osmanlı Türkiyesi, son kez de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içerisinde otonom bir topluluk olarak vardılar. 23 Ağustos 1991’de Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bağımsız kaldılar. Birbirleriyle tarihen bir ve beraber olan bu halkların, kötü yöneticiler, din adamları ve siyasetçiler eliyle büyük devletler, çıkarları doğrultusunda, bu halkları bir satranç piyonu gibi öne sürerek kullanmakta ve birbirlerine düşman etmektedirler. Artık bu sinsi oyuna son verilecektir!..

Ermeniler (Armanlar), köklerine bakıldığında Kaçar Hanlığı’na bağlı Revan Hanlığı’ndan ibarettir…Yani bu halk Armanlar, 1000 li yıllar içinden gelen Türkistan Halkı ve topluluğudur. Geçmişteki arma ve sembollerine bakıldığında da Ermeniler’i tanımak mümkündür… Armaları çift başlı Kartal ve Aslandır. Bu sembolün, tarihte birçok beylikler ve milletlerin: Alman (Germen), Almanya, Pers, Yunan, Selçukluların da sembolü olduğu görülür. Böyle olunca Ermeniler’in köken ve tarihleri de ortaya çıkar. Yani Türkistan halkıdırlar…

Ermeniler (Arman), Altınorda Devletinin yıkılıp parçalara bölünmesinden sonra oluşan: Kırım, Kazan, Sibir, Tatar, Astrahan, Volga Hanlıkları içerisinde de vardılar. 1827’de Kaçar Hanlığına bağlı Revan Boyu, Rus Komutan Paskeviç tarafından ele geçirildiğinde, “Oblast” adı ile Rusya’ya dahil edilmiştir. Bu tarihlerde yüzde yirmi bile olmayan Ermeni (Arman) nüfusu, İran’dan davet edilen Ermeniler ilebirlikte % 48’e kadar yükselmiş, Osmanlı İmparatorluk Türkiyesinin yıkılmasıyla, Türkiye’den “Tehcir” yoluyla gelen Ermeniler ile birlikte bu sayı % 70’e ulaşmıştır. Yani Ermenistan denilen bir devlet ne önceden vardır ne de sonrasında!..

Türkistan’a açılan yolu kapatmak ve Türkiye’nin kökleri ve akrabaları ile irtibatını kesmek üzere özellikle, Rusya’nın desteğiyle ve diğer büyük güçlerce: “Suni, Paravan, Kukla ve Piyon Devletçik” Ermenistan’ı kurdular!.. İsimleri, hayat tarzları, gelenek ve görenekleri Türkistan Halkından hiçbir farkı olmayan bu halk, birlikte yaşadığı büyük topluluklardan koparılarak ayrıştırılıp düşmanlaştırılarak devletleştirilmiştir!.. Bugün Asya topraklarında yaşayan Bağımsız, Otonom ve Özerk olarak birbirlerinden koparılmış Türk Cumhuriyetler gibi…

Büyük devletlerin siyaset oyunlarına alet edilen Ermenistan, o dönemin çıkar çatışmaları sebebiyle, stratejik öneme sahip ve yüzde yüz Türk toprakları olan Erivan başkent yapılarak, Türkistan yolunu Türkler’e kapatmak amacıyla kurulmuştur.

Ermeniler, çeşitli devletler içerisinde (İran, Irak, Almanya, Yunan, Rusya, Osmanlı) yaşayan dağınık bir topluluk olup doksan dokuz (99) yıl öncesinde böyle bir “devlet” yoktur. Başka devletlerin içinde azınlık topluluklar olarak yaşayan Ermeniler, büyük devletlerin kışkırtma ve yönlendirmelerine her daim müsait parçala, kolay yönet veya yut politikasına kurban edilmiştir!..

Ermenistan topraklarının tamamı Osmanlı Türkiyesine aittir. Ermenistan 45 yıl boyunca yaptığı terör, öldürme, katletme, işgaller ve nihayet “Türkler’e Soykırım Yaparak” Ermenistan Denilen Terörist ve İşgalci Bir Devlet kurdurulmuştur. Ceberrut uygulamalar ve terörist eylemlerle, Osmanlı Türkiyesi ve Azerbaycan topraklarına sürekli saldırmakta, işgal ile katliam yapmakta ve Türk halkına soykırım uygulamaktadır. Bu ise kabul edilebilir bir durum değildir… Terör ve işgalleri destekleyen ve arka çıkan devletler de terörist ve işgalcidirler. Ermeni Destekçileri: Rusya, İran, Almanya, Fransa, İngiliz ve Amerika’dır...

“Ermenistan”: Büyük devletlerin fikrî birliği ile Bütün Türkler’in birleşerek kurmak istedikleri “Turan Devleti”ni gerçekleştirebilirlerkorkusu sebebiyle kuruldu! Ruslar desteğinde Fransızlar, Almanlar, İran, İngiliz ve Amerikalılar, Türkistan’a giriş ve çıkış yolunu kontrol altında tuttular, hatta kapattılar. Kardeşin kardeş ile alış verişi haberleşme, konuşma ve gidip gelme bağlantılarını koparttılar!..

Bu sebeple Karabağ yetmez, Ermenistan’ın tamamını almak, boynumuza borçtur!..

Geçmiş Geleceğimizi Aydınlatır!..

Geçmiş Dönemlerden hatırlayalım: Cuci (1225-1227), Batuhan (1235-1241), Sertak (1255-1256), Ulakçı (1256-1257), Berke (1257-1266), Nogay (1261-1299), …; Toktamış (1375-1397), …

Batuhan’ın kurduğu Altınorda Devleti, nasıl yıkıldı? Altınorda Devleti Hanı Berke ilk Müslüman Türk olarak bölgenin tamamını Müslümanlaştırmıştı. Hülağu Han, Berke’ye savaş açtığında Türk ve Müslüman Memluk Hakanı Baybars’ın (1223-1277), Hülağu Han’a (1218-1265) yardım etmesi ve Berke’yi yendirmesi çok şaşırtıcı değil midir?..

Sonraki yıllarda Altınorda Han’ı Uluğ Muhammet Han (1419-1445), Rus Kinezliği üzerine yürüyüp Moskova’yı yerle bir etmişken, Rus Kinezi ile anlaşan Kırım Hanı, Altınordu Devletinin başkenti Saray’ını (Uluğ Muhammet Han) yerle bir edip, bütün Müslümanları katletmesini anlamak mümkün mü?..

Uluğ Muhammet Han döndüğünde, katliamı karşısında üzüntüden kahrından ölür!..

Timur: Altınorda Han’ı Toktamış’ı, üç kez Altınorda Devleti’nin başına getirir? Toktamış, kendini her zorlukta koruyan ve iktidara yeniden yeniden getiren Timur’a her kargaşalıkta defalarca Rus Kinezliği ile birlikte olup saldırır ve Timur’u yıkmak ister; fakat buna rağmen Timur, Altınordu Devleti’ni parçalara bölmemiştir!..

Altınorda Han’ı Uluğ Muhammet Han’dan sonra koca devlet beş parçaya bölünür: Kırım, Astrahan, Sibir, Kazan, Volga Hanlıkları orya çıkar… Hanlıklar bölününce birbirini yerler… Zayıf Hanlıklar Moskova Kinezliğinden yardım ister. Böylece, Rusya Kinezzliği Türk Hanlıklarını kullanarak ve birbirleriyle savaştırarak hepsini tek tek ortadan kaldır!.. Yükselmeğe başlar. Kinezlikleri birleştirip Rus Devletini kurar!

Kırım, Türk ve Müslüman olduğu halde niçin Ruslar ile birlikte Altınorda’ya saldırmıştır?..

Bugün Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan “Nahçivan, Karakalpakistan, Gagavuzya, Sincan Özerk Bölgesi; Dağıstan, Altay, Balkar, Hakasya, Karaçay; Tuva, Yakutistan, Başkurtistan, Tataristan, Çuvasistan; Afganistan, Pakistan, Bangladeş” ile aynı dili, dini, kültürü ve tarihi paylaştıkları halde, niçin Azerbaycanlı kardeşlerine yardım etmiyor, asker gönderemiyor? Kimi “otonom” kimi “özerk”, kimi de “tam bağımsız devlet” olalıkırk (40) yıla yaklaştığı halde, yan yana gelip birleşemiyorlar?.. Hatta kırk yıl önce, bu devletlerin, henüz bağımsız kaldıkları anda “Doğu ve Batı Almanya” gibi hemen birbirleriyle, (Birleşik Türkiye, Birleşik Türkistan, Birleşik Türk Devletleri) adları altında biriyle birleşmeleri gerekmez miydi?..

Şimdi dikkat ile baktığınızda göreceğiniz gibi devletlerin buhranlı, zayıf, kargaşalı ve fetret dönemleri olur: Batu Han’dan sonra Altınorda Devletinde yirmi (20) yılda on beş (15) Han yer değiştirmiş ve Uluğ Muhammet Han sonrasında bu koca devlet, beş Hanlığa bölünmüş ve sonrasında Rusların egemenliğinde yaşamağa devam etmişlerdir.

Osmanlı Türkiyesi son dönemlerinde öyle zor günler geçirmiştirki kimi zaman bir hafta, bir ay hatta kimi zaman da günde bir, Hakan değiştirir olmuştur!.. Türkiye’de bunu yaşamıştır!..

Mete, Bumin, Bilge Tonyukuk torunları Çin’de Han sülalesi olarak 1125 yıl kaldıktan sonra varlıkları Çin kültüründe erimiştir. Sincan Uygur ve Uygur Özerk Bölgesi dışında tam olarak bilinen 100 milyon, bilinmeyen 5-6 yüz milyon Türk yaşamaya devam etmektedirler.

Cengiz, Timur Devletinin büyük çoğunluğu Çin’in egemenliği, bir kısmı da Cengiz’in torunları Babür, Hümayun Şah, Şir Şah Suri, İslâm Şah Suri, Ekber, Cihangir, Şah Cihan; Hindistan, Afganistan, Pakistan, Bangladeş (Doğu Pakistan) altında kısmen kendi benliklerini unutmuş veya hayat sürdüğü kültürlere direnerek yaşamağa devam etmektedirler.

Bu sebeple Karabağ yetmez, Ermenistan’ın tamamını almak, boynumuza borçtur!..

Rus’un Yayılmacı Politikaları:

Son gelinen noktada Türk’ün prensibi: “Yurtta sulh, cihanda sulhtur”; fakat “Barış” bazan savaş ile sağlanır!.. “Barışı” bozan Ermenistan’a dersini vermek bugüne kadar işgal ettikleri topraklarda yaşama hakkı verdiği için Türk milletine teşekkür etmesi gerekirdi… Ermenistan, bugün ateşkesi bozarak Türkler’e soykırım yapmaya devam eden Terörist ve İşgalci Bir Devlettir. Türkiye topraklarında adı “Kürt” olarak savaşanlar teröristler de Kürt değildir! Bunlar da geçmişteki Ermeni ASALA örgütüdür!.. Son yüz yılda en çok soy kırımına uğrayan ve susan ve bu soy kırımına sabreden millet yine Türk Milletidir.

Türkler’e “Soykırım” yaparakErmenistan” denilen terörist ve işgalci bir devlet kuran ve sürekli terör estirerek vatan topraklarını işgale kalkan hainlere, cezası derhal verilecektir… Bugün suskunluğumuz bozulmuştur. Durma zamanı değil gereken dersi verme zamanıdır. Bu ders en sert ve en öldürücü darbeyle verilecektir!..

Cephelerde vurulan, öldürülen çoğu teröristlerin üzerinde “Ermeni Pasaportu” çıkmaktadır. Bu ise Türkiye’nin beka meselesidir. ASALA’da budur! PKK’da budur! Ermeni de budur!.. Bu da İran üzerinden beslenmektedir. Mühimmat, cephane yine buradan, Almanya, Fransa, Rusya, Amerika ve İngiltere’den gitmektedir. Yakalanan ve konuşturulan bu teröristlerin üzerinde çoğu kez Alman, İran, Fransız, Rus Amerikan ve İngiliz uyruğuna kayıtlı olduklarını gösteren, pasaportlara rastlanmaktadır…

Bunun için Azerbaycan ve Türkiye kesin bir çözüm için 28 yıl önce işgal edilen Karabağ’ın tamamını almalı ve Türkiye, Azerbaycan da “TEK DEVLET” olarak bütünleşmelidir!..

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na 19 Mayıs 1919 kadar geçen kırk iki (42) yıldır yapılan terörist eylemler sonucu özel olarak Türkistan’ın geçidini kapatmak maksatlı kurdurulmuş Terörist Devlet Ermenistan tamamen ortadan kaldırılarak, bu çıban Türk vücudundan temizlenmelidir. 28 yıl önce Karabağ işgal ederek bugün de Azerbaycan’a saldıran ve “ateşkes (BARIŞ)” önerimizi dinlemeyen, bu hayırsız evlada dersini vermek ve dünya âleme, Türk adını ve haklılığımızı yeniden haykırmak en büyük fırsattır… Safiyâne uydurulmuş “İki devlet bir millet” safsatası, düşman oyun ve tuzağından başka bir şey değildir! Bu bir fırsattır! Her fırsat yüz yılda bir doğar. Türkiye ve Azerbaycan TEK DEVLET, TEK MİLLETTİR!.. Derhal birleşmelidir!..

Bu sebeple Karabağ yetmez, Ermenistan’ın tamamını almak, boynumuza borçtur!..

Rus’un Rulet Oyunu:

Rus Ruleti tutmadı!.. Putin‘in hamlesi PKK’yı Ermenistan’a getirip silah ve cephaneyi yığmışlardı. Bir sabah ansızın Ermenistan’ın Azerbaycan’a girmesi Ruslar’ın oynadığı Rulet’ti… Ermeni’nin bu şımarıklığı, Rusya’nın isteğiyledir! Ermenistan yine santraç tahtasında bir piyondur. Rus (Putin): İdeali, yayılmacı politikasından asla vaz geçmemiştir, vaz geçmez!..

Tarihe bir bakın 200 yıldan fazla Ruslar ile gizli ve açık aktif savaştayız!.. Putin, Ermenistan’da bir zafer ilan ettikten sonra, Türkiye’yi burada da durmak maksatlı Suriye’de bir Kürt Devleti kurmak istemektedir. Böylece İslâm ülkelerine uzanacak Türk kolunu kökünden kesmek istemektedir!.. Türkiye bu oyunu şimdilik bozmuş gibi gözükse de gelecek için oyun Rus oyunu askıdadır. “Barış” taktiği Ruslar’a yaramıştır!.. Bu sebeple “Barış” yapılmadan önce Ermenistan’ın tamamı ortadan kaldırılacaktır!.. Dünü mutlaka görün!..

Rusya politikası yayılmacılık üzerine kuruludur. Osmanlıdan koparttığı şehirlerin üzerinde bugün (Litvanya, Letonya, Estonya, Slovakya, Erdel, Gürcistan, Kırım) Rusya oturmaktadır. Rusya’da iktidara gelen kim olursa olsun strateji ve politika hiçbir şekilde değişmemektedir!.. Sovyetler’in dağılmasından sonraki şu “birkaç yıl” içinde Putin: Gürcistan, Kırım, Moldova, Suriye, Mısır’a kalıcı olarak yerleşerek yıllardır hayalini süsleyen sıcak denizlere (Akdeniz) inmiştir!.. Bu Türkiye için büyük tehdittir!..

Rus oyun ve tuzağı Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan’da görülmüş; fakat tesirli olmamış; fakat bu güçsüz devletler diken üzerindedir. Bu sinsi taktik ve manevraların yayılmacı Rus için yarın tekrar yapmayacağını kimse garanti edemez!..Türk’ün toprağı olan Karabağ’ın tamamının bile (% 40)’nı henüz alamamışken, Azerbaycan sınırına asker yığacak olan Rus’un, Azerbaycan Hükümeti içindeki yandaşlarını yarın makam ve para ile satın alarak, Azerbaycan’a bir hükümet darbesiyle el koymayacağını kim garanti edebilir?.. Onun için Azarbaycan bugün derhal Türkiye ile birleşmelidir!..

ABD, İngiltere ve Israil’in Suriye’de kuramadığı Kürt Devleti’ni bu defa Rusya kendisi kurmağa kalkışmıştı… Şimdi Türkiye’nin hamle zamanıdır… Arkasından, Suriye’ye dönüp, Suriye vatandaşlarımızı yeniden memleketlerine yerleştirmek ve oralarda ve ötelerinde ileri karakollar oluşturmak gerekecektir.

Putin çok kötü bir darbe yemiş ve Ermenistan’ın hayatını heba etmiştir. Ruslar’ı arkasına alan Ermeniler oynadığı Rus Ruletiyle kendi hayatını riske atmış, kendi kendini vurmuştur…

Türkiye, Azerbaycan: “İKİ DEVLET BİR MİLLET” saftirikliğini bırakıp TEK DEVLET olarak birleşebilirler ise Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Suriye, Libya ve Kırgızistan’da oynanan oyunları da bir santranç oyunuyla halletmek Türkiye’ye için basit bir hamle olacaktır!..

Suudi Arabistan ABD ile bir olup Türkiye’ye ambargo koymaktadır; fakat bu en büyük talihsizliktir. Birleşik Arap Emirlikler, İsrail ile savaşacak ve birbirleriyle yiyerek yok olacaklardır. Mısır, Rusya yönetimi yine büyük darbelere sahne olacak ve nihayet Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye üzerine gönderilecek; fakat bunlar da tamamen yok olup gideceklerdir… Sonra Ermenistan’ı sürekli silah ve cephane yığınaklarıyla destekleyen ve Türk’e ihanetten hiçbir zaman geri durmayan İran’ın tek tük Azeri’si tek tük Acem’i ile Terörist Ermenistan ve Destekçileri de gereken derslerini Türkiye’den alacaklardır.

Bu sebeple Karabağ yetmez, Ermenistan’ın tamamını almak, boynumuza borçtur!..

Yaşasın Türkiye, Azerbaycan Birliği yaşasın Türkistan, Yaşasın Kızıl Elma! Yaşasın Turan!..

KAYNAKLAR:

 1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Ka%C3%A7ar_Hanedan%C4%B1
 2. https://tr.wikipedia.org/wiki/Ermenistan
 3. https://tr.wikipedia.org/wiki/Ermenistan_tarihi
 4. https://tr.wikipedia.org/wiki/Kars_Antla%C5%9Fmas%C4%B1
 5. https://tr.wikipedia.org/wiki/Moskova_Antla%C5%9Fmas%C4%B1
 6. https://tr.wikipedia.org/wiki/Bar%C4%B1%C5%9F_antla%C5%9Fmas%C4%B1
 7. https://www.google.com/search?q=Kars+Antla%C5%9Fmas%C4%B1&safe=off&tb
 8. http://unalyildiz.blogspot.com/2015/12/bilinen-ilk-turk-hz-nuhun-oglu-yafesin.html
 9. https://tr.wikipedia.org/wiki/Karaba%C4%9F_Sava%C5%9F%C4%B1
 10. https://turk.injil.me/from-the-books-noah/
 11. https://www.haberler.com/turkiye-ye-komsu-olan-ulkeler-iran-yunanistan-12669898-haberi/
 12. http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=114642
 13. https://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya
 14. https://tr.wikipedia.org/wiki/Banglade%C5%9F_Kurtulu%C5%9F_Sava%C5%9F%C4%B1
 15. https://www.kulturportali.gov.tr/portal/hindistan-turk-devleti--delhi-turk-sultanligi---1206-1413-
 16. https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_devletleri_listesi

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Yorum
Foto GaleriTÜMÜ
Video Galeri
Video GaleriTÜMÜ
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Kime Verirdiniz?
CIP 0 - CRZ 0
CUMHUR İTTİFAKI
36314
MİLLET İTTİFAKI
36043

Toplam Oy:72357

ÇOK OKUNANLAR

ŞANS OYUNLARI


Yukleniyor
İçerik Yükleniyor...

Gazeteler:

Hava Durumu


Yukleniyor
İçerik Yükleniyor...

NAMAZ VAKİTLERİ :

Bekleyiniz
İçerik Yükleniyor...

SON YORUMLAR

BURCLAR


Yukleniyor
İçerik Yükleniyor...

E-Posta Listesine Katıl

E-Posta Adresi:

Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Haber Kritik- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Haber Kritik Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin haberkritik@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. Ekonomik Veriler Bilgilendirme Amaclidir.Kullanimindan Dogacak Sorunlardan Sitemiz Sorumlu Degildir.En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir